Προστασια ανηλικων

Η ιστοσελίδα επισημαίνει ότι η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Χρήστες του thewhiskymagazine.gr (ή thewhiskymag.gr) που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την ιστοσελίδα. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το thewhiskymagazine.gr (ή thewhiskymag.gr) δεν φέρει καμία ευθύνη.